zoek17-1547787 JELLE JELLEMA COCK, BORN 2021!!(OLD RING).

SALE!!! GROTE FOND (700-1250 km) - JELLE JELLEMA‏

<< terug naar overzicht

17-1547787 JELLE JELLEMA COCK, BORN 2021!!(OLD RING). 17-1547787 JELLE JELLEMA COCK, BORN 2021!!(OLD RING). 17-1547787 JELLE JELLEMA COCK, BORN 2021!!(OLD RING). 


€ 180.00

Download cataloge 1

JELLE JELLEMA COCK, BORN 2021!!(OLD RING).
INBRED KLEINE JADE 
1E INTERN.BARCELONA
DIRKE: FATHER 1E INTERNAT. BARCELONA
20 NAT PAU
46 NAT RUFFEC
48 MONTAUBAN
63 NAT. BERGERAC
75 NAT BERGERAC
ORION,SAFFIER,HENK!
DE BERGERAC,KLEINE
DAME<< terug naar overzicht