zoek20-1777845 JAN BULLENS/RED BULLENS/DEN ROIIE DUUK COCK:

SALE!!! GROTE FOND (700-1250 km) - RED BULLENS/DEN ROOIE DUUK/NOEL PEIREN

<< terug naar overzicht

20-1777845  JAN BULLENS/RED BULLENS/DEN ROIIE DUUK COCK: 20-1777845  JAN BULLENS/RED BULLENS/DEN ROIIE DUUK COCK: 20-1777845  JAN BULLENS/RED BULLENS/DEN ROIIE DUUK COCK: 


€ 175.00


20-1777845 
JAN BULLENS/RED BULLENS/DEN ROIIE DUUK COCK:
OUT GRS DEN ROOIEDUUK 
2E CAT.A OLYMPIC
1E GOLDEN CRACL ,07
2E ACE NAT.FOND ,07
36,52,64,102,345
NATIONAL ST.VINCENT
RED BULLENS TOPPER
2 ACE NAT. NPO ,11.
1/4288+2/5038+
2/4651NPO(PART NAT)
FATHER NPO WINNERS
BEST BREEDER EVER ?


<< terug naar overzicht