zoek20-1093713 JAN BULLENS/DEN ROOIE DUUK/RED BULLENS COCK

SALE!!! GROTE FOND (700-1250 km) - RED BULLENS/DEN ROOIE DUUK/NOEL PEIREN

<< terug naar overzicht

20-1093713  JAN BULLENS/DEN ROOIE DUUK/RED BULLENS COCK 20-1093713  JAN BULLENS/DEN ROOIE DUUK/RED BULLENS COCK 20-1093713  JAN BULLENS/DEN ROOIE DUUK/RED BULLENS COCK 20-1093713  JAN BULLENS/DEN ROOIE DUUK/RED BULLENS COCK 


€ 275.00


20-1093713 
JAN BULLENS/DEN ROOIE DUUK/RED BULLENS COCK 
OUT GRANDDAUGHTER DE RUDY:
5 NAT.BARCELONA
10 INTNAT.BARCA
DEN ROOIE DUUK:
2E CAT.A OLYMPIC 
1E GOLDEN CRACL ,07
2E ACE NAT.FOND ,07
36,52,64,102,345
NATIONAL ST.VINCENT
DE RUDI 5 NAT.BARCA
RED BULLENS TOPPER
2 ACE NAT. NPO ,11.
1/4288+2/5038+
2/4651NPO.DE RUDY 
5 NAT.BARCELONA
10 INTNAT.BARCA

he is real nice. good in the hand also!


<< terug naar overzicht